ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
Poradna

Zamknutí listu a sešitu v MS Excel

Potřebujete zajistit, aby ostatní uživatelé nemohli měnit, přesouvat nebo odstraňovat důležitá data z listu MS Excel, úpravy umožnit pouze v určité oblasti nebo zakázat odstranění listů? Ochranu proti změnám lze zajistit zamknutím listu nebo sešitu.

 

Možnosti zamknutí

Bez zadání hesla není možné soubor otevřít, příp. je možné jej otevřít pouze v režimu "Jen pro čtení". Provedené změny není možné uložit do původního souboru.

Bez zadání hesla není možné v sešitu měnit strukturu, tedy přidávat a odstraňovat listy a zobrazovat listy skryté.

Změny je možné provádět jen v určitých oblastech, ostatní jsou pro jakékoli úpravy uzamčené.

 

Pokud se vám zamknutí nedaří nebo byste uvítali pomoc s dalšími funkcemi MS Excel, neváhejte se na nás obrátit.

 

Zamknutí celého sešitu

Na úrovni celého sešitu je možné uložená data ochránit dvojím způsobem - bez zadání správného hesla neumožnit jeho otevření nebo povolit otevření pouze v režimu pro čtení.

 

1. Při ukládání zvolte "Soubor" - "Uložit jako" - "Nástroje" - "Obecné možnosti..."

 

 

2. Zadejte heslo pro otevření nebo pro úpravy a potvrďte OK.

 

 

3. Pro potvrzení zadejte heslo ještě jednou a potvrďte OK. V okně "Uložit jako" vyberte umístění, zadejte název a typ souboru a klikněte na "Uložit".

 

 

Pro otevření souboru je nutné zadat správné heslo. V případě ochrany před úpravami je možné zadat režim "Jen pro čtení", který umožní přístup i bez zadání hesla, nepovolí ale provedené úpravy uložit do téhož souboru.

 

 

Odemknutí sešitu

Pro zrušení uzamčení heslem zvolte "Soubor" - "Uložit jako" - "Nástroje" - "Obecné možnosti..." (viz bod 1 výše).

V okně "Obecné možnosti" (viz bod 2 výše) smažte zadané heslo a potvrďte OK. Soubor uložte.

 


 

Zamknutí struktury sešitu

MS Excel nabízí také možnost zamknout strukturu sešitu, tedy zakázat uživatelům přidávat a odstraňovat listy nebo zobrazovat skryté listy.

 

Na kartě "Revize" zvolte "Zamknout sešit". V okně "Zamknout strukturu a okna" zvolte možnost "Struktura" a zadejte heslo.

 

 

Odemknutí struktury sešitu

Pro odemknutí struktury sešitu klikněte na kartě "Revize" na zvýrazněnou možnost "Zamknout sešit" a zadejte heslo. Potvrďte OK.

 

 


 

Zamknutí vybraných prvků listu

Kromě kompletního zamčení celého sešitu je také možné vybrat určitou oblast listu a pro tu ostatním uživatelům úpravy povolit.

 

1. Vyberte oblast, pro kterou má být povoleno provádění úprav. Stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte "Formát buněk..."

 

 

2. Na kartě "Zámek" zrušte zaškrtnutí políčka "Uzamčeno" a potvrďte OK.

Na této kartě je rovněž možné skrýt použité vzorce. Vyberte vzorce, které chcete skrýt, na kartě "Zámek" zaškrtněte políčko "Skrýt vzorce" a potvrďte OK.

 

 

3. Na kartě "Revize" zvolte "Zamknout list".

 

 

4. V okně "Uzamknout list" zadejte heslo k odemknutí listu a vyberte akce, které mají zůstat povolené všem uživatelům listu. Potvrďte OK.

 

 

 

V listu je nyní možné provádět změny pouze ve vybraných buňkách. Při pokusu o změnu ostatních buněk se objeví chybová hláška.

 

 

Odemknutí vybraných prvků listu

Pro odemknutí listu zvolte na kartě "Revize" možnost "Odemknout list" a následně zadejte heslo.

 

 

Čtěte dále:

 

na začátek stránky