ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
Spolupráce

Modely spolupráce

Každé podnikové prostředí má svá specifika, která musí zvolené IT řešení respektovat. Nabízíme vám proto různé modely spolupráce tak, aby byly vaše požadavky 100% naplněny.

O tom, že vhodným zajištěním a optimalizací stávajícího řešení IT podpory je možné významně ušetřit a docílit zefektivnění správy, jsme se za více než 20 let praxe mnohokrát přesvědčili. Několik příkladů popisují naše případové studie.

 

Vybrané modely spolupráce

Spolupráce může mít různou podobu – od poradenství při jednorázových projektech až po zajištění komplexní podpory IT. Na pokrytí nejčastějších požadavků a potřeb klientů nabízíme několik modelů spolupráce:

  1. ProCon Management
  2. ProCon Co-operative
  3. ProCon Advice

 

Optimální variantu vám navrhneme individuálně na základě podrobné úvodní analýzy. Pokud máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se s vámi sejdeme a pomůžeme s řešením vašich potřeb, požadavků a všeho, co vás ohledně IT zajímá.

 

1. ProCon Management

Poskytujeme komplexní on-site a vzdálenou podporu IT. Zajišťujeme pravidelnou správu a administraci sítě, údržbu zařízení, podporu uživatelů a další úkony tak, aby klient informační technologie efektivně využíval a o jejich provoz se nemusel starat.

2. ProCon Co-operative

V tomto modelu spolupráce vystupujeme jako podpora pro vlastního IT manažera, popř. IT oddělení klienta. Zajišťujeme on-site a vzdálenou podporu od obvyklých rutinních požadavků přes zástup v době nepřítomnosti vlastních pracovníků klienta až po činnosti, které vyžadují zvláštní odbornou specializaci.

3. ProCon Advice

Běžný provoz a on-site podporu informačních technologií zajišťuje vlastní pracovník, popř. IT oddělení klienta. Náš tým mu poskytuje vzdálenou podporu, provádí monitoring a kontrolu sítě, identifikuje slabá místa a navrhuje optimální způsob rozvoje a opatření vedoucí k optimalizaci provozu a předcházení krizovým stavům.