ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
Správa IT

Projektová řešení

Stěhujete se do nové kanceláře nebo plánujete rekonstrukci hotelu?

 

Projektová řešení na míru

Komplexní návrh koncepce IT pro vás připravíme na míru a s ohledem na budoucí rozvoj a potřeby:

  • projekty různého rozsahu a zaměření,
  • projekty „na zelené louce“ nebo s využitím stávající infrastruktury,
  • komplexní zajištění projektu nebo spolupráce na jeho dílčích etapách,
  • průběžné konzultace a poradenství,
  • koordinace subdodavatelů,
  • dodávky hw a sw vč. zajištění záručního a pozáručního servisu.

Pokud stavíte nový objekt nebo plánujete rozsáhlou rekonstrukci a potřebujete zajistit IT komplexně, obraťte se na nás. Poskytujeme správu IT pro malé a střední podniky, pro hotelové provozy pak podporu IT pro nové hotely i outsourcing IT pro hotely zavedené.

 

Případová studie - koncepce IT pro nový hotel

Návrh koncepce IT vč. realizace a zajištění následné správy

 

Kdy se na nás obrátit?ProCon Group - Outsourcing IT | Fáze projektu: vstupní analýza požadavků a potřeb, analýza stávajícího stavu, návrh optimálního řešení, vlastní realizace projektu, vyhodnocení.

Spolupráci je možné zahájit v jakékoli fázi projektu. Čím dříve se ale na nás obrátíte, tím lépe.

Budování informační infrastruktury bez jasné koncepce vede v pozdější etapě zpravidla ke zvýšení nákladů a snížení efektivity řešení jako celku.

 

Naše reference

Za dobu práce u klientů jsme získali bohaté zkušenosti s projekty různého zaměření a rozsahu.