ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
Poradna

Vytvoření seznamu pro zadávání dat v MS Excel

Zejména při tvorbě různých formulářů a dotazníků se může hodit funkce MS Excelu Ověření dat.

Pomocí této funkce je možné (kromě jiného) vytvořit pro zadávané údaje seznam hodnot, ze kterých se má do tabulky doplňovat. Vybírat položku z předem připraveného seznamu je rychlejší a přesnější.

 

Pokud máte s tvorbou seznamů potíže nebo byste uvítali pomoc s dalšími funkcemi MS Excel, neváhejte se na nás obrátit.

 

Vytvoření vlastního seznamu pro zadávání dat

Tento návod je určen pro uživatele verze Microsoft Excel 2013.

 

1. Zadejte do jednoho sloupce nebo řádku položky, které se mají v seznamu používat. Tyto položky zadejte v pořadí, ve kterém se mají v seznamu zobrazit.

Položky je možné zadat buď do samostatného listu nebo do téhož listu, v jakém se bude seznam používat. Výhodou umístění v samostatném listu je, že tyto "pomocné" listy je následně možné pro uživatele skrýt.

 

 

2. Vyberte oblast buněk, ve kterých se mají seznamy používat a na kartě "Data" klikněte na "Ověření dat".

 

 

3. V rozevíracím seznamu "Povolit" zvolte položku "Seznam".

 

 

4. Zadejte umístění hodnot, které se mají v seznamu použít, kliknutím na ikonku vedle pole "Zdroj".

 

 

5. Vyberte hodnoty. Pokud jste je umístili do samostatného listu, nejprve do něj přejděte kliknutím na jeho název a tahem myši zvolte požadovanou oblast. Umístění vybraných hodnot se vyplní v okně "Ověření dat". Potvrďte stisknutím klávesy "Enter", příp. kliknutím na ikonu vpravo.

 

 

6.  Potvrďte "OK".

 

 

7. Po kliknutí na buňku s rozevíracím seznamem se vedle ní objeví šipka. Po kliknutí na tuto šipku se objeví jednotlivé položky seznamu, ze kterého je možné provést volbu. Jiné hodnoty do dané buňky vložit nelze.

 

 

Skrytí a zamknutí pomocného listu

Pokud chcete uživatelům zabránit v prohlížení nebo provádění změn v seznamu hodnot a položky jsou na samostatném listu, je možné tento list uzamknout nebo skrýt. Klikněte pravým tlačítkem myši na název daného listu a zvolte "Skrýt", příp. "Zamknout list".

 

 

Odstranění seznamu hodnot

1. Označte buňku nebo více buněk, ze kterých chcete seznam hodnot odstranit. Na kartě "Data" klikněte na "Ověření dat" (viz výše kroky 1 - 2).

2. V okně "Ověření dat" klikněte na "Vymazat vše".

 

 

Čtěte dále:

 

na začátek stránky