ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
Bezpečnost

Bezpečnost dat

Hledáte způsob, jak efektivně zajistit bezpečnost vašich firemních dat?

 

Zabezpečení dat na míru

Spolehlivé řešení pro ochranu vašich firemních dat zajistíme kompletně:

  • analýza současného stavu a identifikace rizik
  • návrh opatření pro eliminaci hrozeb
  • kompletní řešení zálohování
  • politika přístupů k datům a prostředkům

 

Pokud máte zájem o zajištění kompletní IT podpory či správy sítě, pokračujte na uvedených odkazech. Zejména klienti s nepřetržitým provozem pak ocení nepřetržitou IT pohotovost 24x7.

S bezpečností dat úzce souvisí i jejich bezpečná likvidace.

 

Zálohování

ProCon Group - Outsourcing IT | Nejčastější chyby při zálohování: chybné označování záloh, zálohování pouze na lokální úrovni, neexistence přesných pravidel, chybějící průběžná kontrola, zálohování pouze určitých dat, nezabezpečení záloh.

I sebekvalitnější hardware může selhat. Pokud předem počítáte s rizikem ztráty dat, je možné negativní dopad na fungování vaší firmy minimalizovat.

Se zálohováním vám můžeme pomoci:

  • příprava zálohovacího plánu
  • zálohování dle efektivní metodiky
  • pravidelné testování obnovitelnosti záloh
  • obnova dat v případě problému

 

Archivace

Archivace dat je pravidelný proces, při kterém se vytvoří kopie aktuálních dat a ta se následně uloží na bezpečné místo. Periodicita, stejně jako výběr konkrétní množiny dat, je většinou individuální dle charakteru a specifik konkrétního klienta.

Pro lepší představu si můžete například představit, že se každý měsíc pořizuje kopie účetních dat. Ty se obvykle uchovávají minimálně 3 roky. U některých typů dat je vhodné držet kopie 5 respektive 10 let. Roli pochopitelně hrají i související právní předpisy jako např. zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Technologií, jak kopie pořizovat a uchovávat, je několik a při volbě té vhodné pro konkrétní provoz vstupují do hry i ekonomická hlediska.

Obecně ale platí, že aby měla archivace smysl, je nutné čas od času (hlavně pravidelně) také testovat, zda kopie opravdu obsahuje potřebná data a zda-li jsou tato data následně zpracovatelná.

Řada laiků si bohužel plete archivaci se zálohováním. Zálohování primárně zajišťuje provoz oproti selhání hardwaru, softwaru či lidské chybě. Dat, která se jen zálohují, bývá zpravidla také mnohem více včetně například záloh operačních systémů na serverech či nakonfigurovaných aplikací.

 

Politiky přístupů pro bezpečnost dat

Zavedení politiky přístupů k datům a prostředkům může snížit rizika ztráty dat, zvýšit spolehlivost IT a snížit náklady na správu. Daná omezení ovšem nesmí mít negativní vliv na práci zaměstnanců.

V prostředí Windows se používají administrativní domény. Zařazení počítačů do domény zajistí správnou aplikaci bezpečnostních politik a připraví stanice na použití ve firemním prostředí.

 

Naše reference

Na bezpečnost dat našich klientů dohlížíme již mnoho let. Bezpečnostní opatření zajišťujeme kompletně.