ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
Pro hotely

IT pro nové hotely

Otevíráte nový hotel a hledáte spolehlivé řešení pro informační technologie?

 

Nabízíme kompletní zajištění IT pro nové hotely

Na základě analýzy vašich potřeb připravíme jasnou a ucelenou koncepci a zajistíme její realizaci:

  • návrh koncepce IT včetně realizace,
  • konzultace a poradenství projektu v každé jeho fázi,
  • kompletní podpora včetně nepřetržité podpory IT 24x7.

Kromě podpory IT pro nové hotely nabízíme také outsourcing IT pro hotely zavedené.

 

Hotelové systémy

ProCon Group - Outsourcing IT pro hotely | Hotelové systémy se skládají ze subsystémů: rezervační systém, restaurační systém, sw pro skladové hospodářství, pokladní systém, systém řízení vstupu, PayTV a mnoho dalších.

Základem hotelového IT je ve většině hotelů hotelový systém (PMS).

Hotelové systémy pro svůj bezproblémový chod vyžadují pravidelnou péči. Subsystémy musí být bezchybně propojeny a musí spolu správně a efektivně komunikovat.

 

Kdy se na nás obrátit?

Spolupráci je možné zahájit v každé fázi projektu. Ideální je ale začít s návrhem IT infrastruktury již během přípravy architektonického návrhu. V pozdějších fázích projektu může být i nemožné koncepci, která by splňovala přesně všechny požadavky, realizovat.

 

Naše reference

Máme dlouholeté zkušenosti s podporou IT pro hotely. Našimi klienty jsou luxusní mezinárodní hotely, pro které jsme navrhli řešení informačních technologií, zajistili jsme realizaci projektu a následnou správu IT.

Vysokou kvalitu našich služeb a spokojenost klientů nejlépe dokládá dlouholetá spolupráce, která ve většině případů probíhá již od počátku jejich činnosti.

 

Případová studie - koncepce IT pro nový hotel

Návrh koncepce IT vč. realizace a zajištění následné správy

 

Chcete začít využívat mobilní aplikace? Přečtěte si náš článek: Mobilní hotelové aplikace na vzestupu