ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
Reference

Případová studie

Návrh koncepce IT vč. realizace a zajištění následné správy

 

Podmínky

Naším úkolem pro nově budovaný hotel (230 pokojů) bylo připravit koncepci efektivního a spolehlivého IS, zajistit kompletní realizaci projektu a zabezpečit následnou správu IT.

 

Řešení

24 PC stanic, 10 notebooků, 10 serverů, další síťové prvky

Na základě analýzy potřeb klienta jsme předložili ucelenou koncepci IT a kompletně zajistili její uskutečnění. Realizace schváleného projektu probíhala bez nutnosti mimořádných zásahů klienta na základě jeho plné důvěry a respektování našich doporučení.

Spolupráce, kterou jsme klientovi poskytovali již během pre-opening fáze, přešla po zahájení provozu na kompletní podporu IT hotelu s parametry:

  • podpora „ProCon Management“,
  • nepřetržitá podpora 24x7 s garantovanou reakční dobou,
  • kompletní řešení internetu pro hosty,
  • zajištění dodávek HW a SW.

 

Výsledek

Díky standardům, které byly realizované a optimálně nastavené podle námi navržené koncepce, jsme nyní schopni zajistit efektivní správu tohoto hotelového provozu v rozsahu 16 hodin měsíčně.

Spolupráce úspěšně probíhá již pátým rokem.

 

Pokud máte zájem o kompletní zajištění IT pro nové hotely, kontaktujte nás.

 

Další případové studie:

Nahrazení vlastního IT oddělení externím dodavatelem IT služeb

Nahrazení některých vlastních zaměstnanců externím dodavatelem

Bezdrátové připojení k internetu pro hosty a konference