ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
Reference

Případová studie

Nahrazení některých vlastních zaměstnanců externím dodavatelem

 

Podmínky

70 PC stanic, 15 notebooků, 10 serverů, další síťové prvky

Péče o IT byla zajištěna vlastním IT oddělením s jedním vedoucím a 2 podřízenými pracovníky, kteří byli zaměstnáni na plný pracovní úvazek.

 

Řešení

Za účelem optimalizace a zefektivnění správy IT se klient rozhodl zredukovat počet vlastních zaměstnanců IT oddělení na jednoho. Dva podřízení zaměstnanci byli plně nahrazeni spoluprací typu „ProCon Co-operative“ v postačujícím rozsahu on-site podpory 4 hodiny denně.

 

Výsledek

Toto optimalizované řešení přineslo klientovi hned několik výhod, zejména:

  • snížení nákladů na provoz IT o 57 %,
  • jistotou nepřetržité podpory 24x7 pro řešení kritických situací,
  • možnost nasazení více odborníků v případě havárie či mimořádných prací většího rozsahu.

Pokud máte zájem o zajištění podpory IT pro malé a střední podniky, kontaktujte nás.

 

Další případové studie:

Návrh koncepce IT vč. realizace a zajištění následné správy

Nahrazení vlastního IT oddělení externím dodavatelem IT služeb

Bezdrátové připojení k internetu pro hosty a konference