ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
Reference

Případová studie

Nahrazení vlastního IT oddělení externím dodavatelem IT služeb

 

Podmínky

32 PC stanic, 10 notebooků, 3 servery, další síťové prvky

Běžnou podporu IT v tomto pražském hotelu (398 pokojů) poskytoval zaměstnanec klienta s plným pracovním úvazkem, který navíc také zajišťoval nepřetržitou pohotovost. V té době jsme klientovi poskytovali podporu „ProCon Co-operative“ pro činnosti, které vyžadovaly zvláštní odbornou specializaci.

 

Řešení

Po ukončení spolupráce hotelu se zaměstnancem jsme péči o IT převzali kompletně. Na základě důkladné analýzy jsme klientovi doporučili model „ProCon Management“ s on-site podporou 4 hodiny denně.

 

Výsledek

Optimalizace IT podpory přinesla klientovi následující benefity:

  • měsíční úspora nákladů na IT ve výši 44 %,
  • plná podpora 24x7 s garantovanou reakční dobou,
  • možnost nasazení více odborníků v případě havárie či mimořádných prací většího rozsahu,
  • zastupitelnost techniků v případě dovolené nebo nemoci.

Spolupráce úspěšně probíhá již třetím rokem.

 

Pokud máte zájem o outsourcing IT pro hotelové provozy, kontaktujte nás.

 

Další případové studie:

Návrh koncepce IT vč. realizace a zajištění následné správy

Nahrazení některých vlastních zaměstnanců externím dodavatelem

Bezdrátové připojení k internetu pro hosty a konference