ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
Aktuality

Vliv velikosti a počtu monitorů na produktivitu práce

12.11.2014

Ohledně používání více monitorů pro plnění pracovních úkolů se vedou mnohé diskuse. Na jedné straně stojí příznivci, kteří si práci pouze na jednom monitoru již nedovedou představit. Na straně druhé odpůrci, kteří argumentují tím, že více monitorů znamená prostor pro více rušivých vlivů, které vedou k nesoustředění.

 

Studie o významu počtu monitorů

Na téma vlivu počtu monitorů existuje celá řada výzkumů provedených různými institucemi. Existují studie, které byly podpořeny výrobci monitorů a jejichž relevance je proto diskutabilní. Kromě nich se touto otázkou zabývají i další nezávislé organizace (např. Wichita State University, Georgia Institute of Technology, University of Utah).

Bez ohledu na to, kdo je autorem, přínáší tyto výzkumy některé zajímavé poznatky, nad kterými stojí za to se zamyslet.

 

Výsledky výzkumu 

Podle dostupných výzkumů je používání 2 monitorů nebo 1 monitoru s větší obrazovkou hodnoceno kladně většinou pracovníků. Tito pracovníci pociťují při plnění zadaných úkolů vyšší uspokojení, což se odráží i v jejich produktivitě. Práce na větší pracovní ploše jim šetří čas a zvyšuje jejich přesnost.

Např. jeden z výzkumů u sledovaného vzorku pracovníků zaznamenal po připojení druhého monitoru růst produktivity při plnění textových úkolů o 44 %, při práci v tabulkovém procesoru růst o 29 %.

 

 

 

Kdy je práce příjemnější? Rčení "méně je někdy více" podle respondentů pro monitory neplatí. Čím větší je pracovní plocha, tím příjemněji se jim na ní pracuje.

 

 

 

 

 

 

Respondenti dostali za úkol zpracovat více dokumentů a obrázků do jednoho pdf. Tím, že měli na větší pracovní ploše přístupné všechny zdrojové soubory najednou, nemuseli neustále přepínat okna a byli schopni daný úkol splnit rychleji než jejich kolegové s jedním monitorem.

 

 

 

 

 

Výzkum také ukázal, že čím větší je pracovní plocha, tím snáze se pracovníkům hledají potřebné informace pro plnění zadaného úkolu. 

 

 

 

 

 

Nemusí být rovnou dva, stačí jeden větší

Kromě počtu monitorů používaných při práci hraje svou významnou roli jejich velikost. Proto, pokud je pro vás práce na dvou monitorech sen, který z různých důvodů není možné realizovat, nezoufejte. Zkuste si nejprve pořídit monitor s větší úhlopříčkou. Pokud pracujete na notebooku, připojte k němu obrazovku externě. Pozitivní výsledek by se měl dostavit.

Pokud se ztrácíte v sortimentu, který je v současnosti na trhu dostupný, obraťte se na nás. S výběrem nového monitoru Vám rádi pomůžeme.

 

(Zdroj: Ziff Davis Enterprise)