ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
Aktuality

Pozor na podvodné e-maily!

28.8.2014

Poslední dobou se internetem šíří e-maily s klamavým sdělením o výhře většího obnosu peněz, o chystané exekuci, nabídce na seznámení a mnoho dalších od neznámých odesílatelů, které nabádají k zaslání osobních údajů, přístupových hesel nebo otevření podezřelé přílohy či odkazu.

 

Na obdobné e-maily POZOR!

Ač může daný e-mail vypadat jakkoli věrohodně, pravděpodobně jste se stali obětí podvodu tzv. phishingu (e-maily s cílem vylákat z příjemců osobní údaje) nebo SPAMu.

Je přitom velmi pravděpodobné, že pokud nebudete ostražití, může dojít k napadení vašeho počítače nebo úniku a zneužití dat!

Tvůrci SPAMů a podvodných mailů jsou přitom v poslední době čím dál vynálezavější.

 

Jak podezřelý e-mail poznat?

  • Byli jste kontaktováni náhle, bez jakýchkoli předešlých vazeb.
  • Sdělení je natolik pozitivní, až je těžko uvěřitelné.
  • Pro získání benefitu je nejprve nutné poslat nějaký poplatek.
  • Jste žádáni o zaslání osobních, přístupových nebo bankovních údajů.
  • V textu se objevují gramatické nebo stylistické chyby.
  • E-mail obsahuje přílohu, kterou máte okamžitě otevřít.

Pokud jste obdrželi zprávu s jedním či více znaků popsaných výše, buďte ostražití. Zda se jedná o podvod, si také můžete ověřit na stránce www.hoax.cz, která obdobné e-maily sbírá.

 

Naše doporučení

Buďte opatrní a ostražití. Zprávám, které slibují pohádkové výhry, snadný výdělek nebo podezřele lákavé služby nevěřte!

Pokud odesílatele neznáte nebo není důvod, proč by vás měl kontaktovat, na podezřelé e-maily nijak nereagujte.

Pokud podezřelý e-mail obsahuje přílohu, neotvírejte ji, pravděpodobně obsahuje vir. Otevřením přílohy by mohlo dojít k napadení vašeho počítače.

V žádném případě po e-mailu nesdělujte své osobní údaje, bankovní spojení, natož hesla, pokud si jinak u odesílatele neověříte, že se nejedná o podvod! Např. pokud vás kontaktuje vaše banka, zkuste zavolat na zákaznickou linku.

V případě, že jste se již stali obětí takového podvodu, odeslali jste požadovaný poplatek nebo svá hesla či jiné osobní údaje, doporučujeme okamžitě hesla změnit a kontaktovat policii.

Dále se pokuste u své banky platby stornovat a žádné další neposílejte.

Spojte se také se svým IT správcem a ověřte, zda není PC napadeno.

Pokud jste právě obdrželi podezřelý e-mail a stále si nejste jistí, zda se jedná o podvod, kontaktujte svého IT správce.

 

Příklady podvodných e-mailů

Tvůrci podvodných e-mailů jsou čím dál vynalézavější a ve snaze příjemce oklamat používají stále nové metody a sdělení, kterým chtějí dosáhnout svého. Ukázky několika zpráv, které se často opakují, uvádíme níže. Upozorňujeme ovšem, že se nejedná o kompletní výčet.

 

... Gratulujeme! Váš e-mail právě vyhrál 150,000:00 Euro na podporu El Gordo Award Prize...

... máte radu kontaktujte naše oddělení zpracování s kontaktními údaji níže, poskytne jim svou vítěznou podrobnosti níže a vaše vítězství e-mailová adresa...

... očekávám, že můj dopis na setkání s Vámi v dobrém zdravotním stavu a své nejlepší náladě dnes, mé jméno je Dr.Simon Watson. V průběhu auditu bankovních účtů v naší bance, jsem zjistil, netvrzeném fond celkovou částku £ 15.000,000.00 GBP...

... Na vašem zvážení a přijetí této nabídky, prosím, pošlete mi tyto informace okamžitě: Vaše celé jméno, Vaše kontaktní adresa, Váš přímý číslo mobilního telefonu, Vaše datum narození...

... VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 89417149, sídlo U Divadla 347, 107 01 Sokolov...

... EXEKUČNÍ PŘÍKAZ Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 52333403, se sídlem Otakara Březiny 330, 284 01 Jeseník pověřený provedením exekuce: č.j. 89 EXE 229/2014 -22, a ustanovení: Příkaz č.j. 044970/2014-895/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č.
120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora...

... Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

... Dobrý den Milovaní, Mé jméno je slečna Dillish Da Paxiao, to je radost přijít do kontaktu s vámi zde. Já bych se s vámi podělit o zásadní problém, ale než budu pokračovat já toužím slyšet od vás...

...Prosím odpovězte zpět o zpřesnění toho, co chci s vámi probrat. Budu se také ztotožňuji správné pro vás. Budu očekávat vaše reagovat ve velmi krátké době. Díky a hezký den! upřímně Dillish...

... Your monthly return for March 2014 has been received by HM Revenue & Customs (HMRC). For more information on how to pay please visit http://www.hmrc.gov.uk/payinghmrc/index.htm...

... For the latest information on your return please open attached report...

... WINNING NOTIFICATION DEPT, MSN-ANNUAL AWARD PROMOTION Find the attached winning notification from the Msn Microsoft Corporation and contact the below Payment Supervisor for directives on how to receive your award cash grant...

... I got your email from the Internet index. Can we discuss business?  Please email me for more details. Mr Honshiku Edmond Yutsi...

... Dearest one, Please permit me to introduce myself to you. I am Miss. Kady Williams; the  only child of late Mr.Williams rubain from Ivory Coast. I want to use this opportunity  to request for your urgent assistance for relocation and investment establishment in your custody by transferring my inherited money into your bank account and also relocate to your place to continue my education...

... currently, I opened my father’s briefcase and saw some documents which my late father used to deposit the sum of  four  million  seven hundred  thousand  USD ($4.7M USD ) in a Bank...