ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
další služby

Konverze dat

Nedaří se vám otevřít dokument od klienta, protože používáte jinou verzi aplikace? Přecházíte na nový informační systém a potřebujete ho naplnit daty?

 

Zajištění konverze dat

Pokud máte problém s kompatibilitou datových souborů, řešením je konverze dat:

  • konverze napříč různými formáty
  • z historických datových nosičů na moderní média
  • z historických programů do aktuálních formátů

 

Pro konverzi používáme široké spektrum vlastních nástrojů, které nám umožňují převod mezi širokou škálou různých datových formátů.

 

Konverze dat - převod dat napříč formáty

S vývojem nových aplikací a nových verzí programů se konverze dat stává čím dál častěji vyhledávanou službou. Pokud jsou výstupy z různých systémů nebo aplikací nekompatibilní, je třeba formáty sjednotit, převést je do kompatibilního formátu.

 

Konverze dat z historických médií

Konverze dat je řešením i pro případ, pokud máte data uložená na historických datových nosičích. Současná technika je nedokáže přečíst, vy s nimi ale potřebujete pracovat? Data převedeme z historických nosičů na moderní média, výstupy historických programů zkonvertujeme do aktuálních formátů.

 

Naše reference

V případě problému s kompatibilitou datových formátů zajišťujeme konverzi dat pro naše klienty.