ProCon Group
Information Technology & Communications. Come Together!
CZ / EN
Reference

Případová studie

Kompletní obměna HW a SW, modernizace WiFi

 

Podmínky

Hotel (50 pokojů) s bohatým konferenčním provozem – požadavek na kompletní obměnu serverového a uživatelského HW, přechod na aktuální SW a modernizaci WiFi. Naším úkolem bylo připravit návrh řešení, zajistit kompletní realizaci včetně dodávek zařízení, instalace a konfigurace systému a nezbytné koordinace třetích stran. To vše přitom za minimálního narušení provozu.

Řešení

Pro obměnu HW a SW se klient rozhodl, jelikož systém jako celek byl zastaralý a nebyl již schopen plnit požadavky a očekávání uživatelů.

Místo částečné výměny pouze některých zařízení bylo přistoupeno ke kompletnímu řešení, jehož jednotlivé součásti jsou spolu plně kompatibilní a vytváří tak stabilní, plnohodnotně fungující systém bez nutnosti volit mezi kompromisy.

 

Projekt se skládal z následujících částí:

 • HW server - výměna operačního systému za aktuální verzi, virtualizace pomocí nástroje Hyper-V,
 • doména - přechod na aktuální operační systém, vytvoření nové doménové struktury, VPN, zálohy a migrace dat,
 • aplikační servery - instalace a příprava databázového prostředí pro migraci produkčních databází, kompletní příprava pro instalace SW dodavatelů třetích stran a jejich koordinace, antivirová ochrana,
 • mail server - instalace aktuální verze mail serveru MS Exchange, migrace domén a mailboxů,
 • SharePoint server (intranet) - instalace a kompletní nastavení aktuální verze, propojení s mail serverem a doménou, úprava dle požadavků klienta (sítě, oprávnění, kalendář),
 • monitoring - instalace nástroje Zenoss Core,
 • HW - výměna primárních síťových zařízení, nastavení VLAN, Trunku,
 • WiFi - instalace bezdrátových, centrálně řízených přístupových bodů od firmy UBIQUITI a řídícího prvku UniFi,
 • UPS - zajištění záložního napájení systému dle základních norem,
 • příprava virtuálního testovacího prostředí pro eliminaci problémů při instalaci pracovních stanic,
 • vyřešení licenčních záležitostí,
 • firewall MikroTik, DNS a jiné pro provoz služeb z internetu,
 • instalace desktopových stanic.

 

Kompletní obměna HW/SW a modernizace WiFi byla provedena během 7 dnů. Práce byly rozvrženy tak, aby provoz hotelu byl narušen co nejméně.

 

Výsledek

Modernizací systému bylo docíleno zvýšení jeho stability a nárůstu výkonu při současném snížení provozních nákladů. Klient získat stabilní WiFi síť s možností centrálního řízení a dále funkční intranet pro interní použití jeho zaměstnanci.

 

V případě zájmu o více informací nebo o předvedení tohoto řešení na místě nás kontaktujte.

 

Pokud máte zájem o zajištění kompletní péče o IT pro hotely, kontaktujte nás.

 

Další případové studie:

Návrh koncepce IT vč. realizace a zajištění následné správy

Nahrazení vlastního IT oddělení externím dodavatelem IT služeb

Nahrazení některých vlastních zaměstnanců externím dodavatelem

Bezdrátové připojení k internetu pro hosty a konference